Leerlingen gaan naar school om ondermeer te leren lezen, schrijven en rekenen. Als dat om een reden daar niet lukt, moeten we de leerling op een andere manier helpen. Ik probeer de leerling zo min mogelijk belasten, door het opstellen van een individueel lesplan.

Kan een leerling goed spreken, dan is het in staat de taal goed  te leren lezen en schrijven! Dit geldt ook voor anderstaligen!

Sommige leerlingen hebben moeite met het spontaan herkennen van de taalstructuur. Zij lezen en schrijven niet automatisch, maar doen dit al denkend. Het gevolg is dat de leerlingen vaak letterlijk schrijven wat ze horen, maar er is onderscheid tussen spreken en schrijven. Hierdoor raken zij vaak zeer gefrustreerd en gaan zij slecht presteren op school of op het werk.

Daarom bied ik de leerlingen in de meeste gevallen de verklarende taalregels aan van Methode De Haan om de juiste schrijfwijze onder de knie te krijgen. Daarbij hoort ook dat er veel wordt gespeld in de letternamen van het alfabet. Op die manier krijgen zij inzicht in de opbouw van de taal, waardoor de reeds vastgelopen leerling houvast krijgt bij het leren van de juiste spelling.

Iedere  leerling is dan na verloop van tijd in staat om automatisch te lezen en te schrijven, ook in geval van dyslexie en taalzwakte. Dit geldt voor autochtone- en allochtonen kinderen en volwassenen.foto_uitgangspunt

Om leerlingen te stimuleren het systeem van de taal zoveel mogelijke zelf te laten ontdekken gebruik ik de taaltechnieken van professor Dr A. van Uden. Daarnaast gebruik ik diverse andere materialen die het leren van taal eenvoudiger maken. De eerste resultaten zijn vaak al na een week of zeven zichtbaar.

Thuis is de leerling maximaal een kwartier per dag bezig met het (hardop) lezen van de taalregels  en spellen. Eenmaal per week komt de leerling in principe naar mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding.