Iedere leerling, jong of oud volgt in principe hetzelfde traject.

 

Taal
Tijdens de eerste bijeenkomst zal ik aan de hand van een onvoorbereid dictee de problemen analyseren en een handelingsplan voorstellen.

U krijgt direct een helder inzicht in de taalproblematiek en kunnen we de  begeleiding starten. Wekelijks is er een begeleidingsmoment en dagelijks zal er maximaal 15 minuten besteed moeten worden aan huiswerk.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de problematiek en de tijd die men dagelijks thuis aan de oefeningen kan besteden.

De eerste resultaten zijn meestal na een week of zeven al zichtbaar!foto_werwijze

De lessen
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan spelling, maar ook aan de grammatica. De spelling wordt aangepakt met behulp van specifieke taalregels, maar steeds op basis van het alfabet en zoals de regels zijn vastgelegd in de wet.

De grammatica wordt behandeld om het inzicht in de taal te vergroten.

Zowel spelling als grammatica worden behandeld aan de hand van dictees. De vorderingen worden bijgehouden en inzichtelijk gemaakt voor de leerling.

Ik lever echt MAATWERK aan iedere leerling!

Telefonische begeleiding
Telefonische begeleiding is mogelijk.
Hierbij wordt dezelfde werkwijze gehanteerd en lever ik ook MAATWERK.