Iedereen die zijn of haar lees- en schrijfvaardigheden wil verbeteren, kan ik helpen, ook in geval van dyslexie. foto_wie_kan_ik_helpen

De leeftijd en de moedertaal van de leerling is voor de hulpverlening niet van belang. Inmiddels heb ik ervaring met lesgeven aan autochtone- en allochtone leerlingen tussen 7 en 70 jaar! Aan iedere leerling wordt MAATWERK geboden.