Uitgangspunten TAAL IN STAPPEN. Wij gaan uit van:

 • het alfabet leren via de letternamen;
 • de medeklinkers bepalen de uitspraak van de klinkers (boom, gespeld
  als bee.o.o.em en bom, gespeld als bee.o.em);
 • de officiële taalregels (Groene Boekje, laatste uitgave op dit moment 2005);
 • het bevorderen van bewust en onbewust automatiseren bij het taalgebruik.

Missie, Deze uitgangspunten vormen de basis van onze missie:

 • verspreiding, acceptatie en uitvoering ervan onder leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs, docenten Nederlands NT1 en NT2,logopedisten, Master Special Educational Needs opgeleiden (remedial teachers) ten behoeve van hun onderwijs;
 • ouders de gelegenheid geven kennis te maken met deze specifieke werkwijze, waardoor zij hun kindkunnen ondersteunen;
 • vrijwilligers de gelegenheid geven kennis te maken met deze specifieke werkwijze, waardoor zij hun Nt2deelnemer kunnen ondersteunen;
 • aanbieden van de opleiding met de bovengenoemde werkwijze aan leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs, docenten Nederlands, logopedisten, Master Special Educational Needs opgeleiden (remedial teachers). (Vereiste voor de opleiding minimaal MBO-4);
 • zorgdragen voor bekendheid van de voordelen van deze werkwijze bij onderzoekers, wetenschappers, uitgevers, politici, betreffende ambtenaren en andere beslissers.

 

Starten met Taal in Stappen!

Nu veel kinderen thuis zitten, omdat zij of ziek zijn of niet naar school kunnen gaan, biedt zich de gelegenheid aan om het leren lezen en schrijven naar een hoger peil te trekken. De boeken TAAL IN STAPPEN bieden in kleine leerstappen de taal op een duidelijke en logische manier aan en er is weinig ondersteuning nodig. Voor ouders en vrijwilligers staan er naast de leeslesjes nog tips in om met de kinderen samen aan de slag te gaan. Voor hulp is er altijd een hulplijn beschikbaar. De boeken zijn geschikt voor startende lezers, voor taalzwakte leerlingen en voor kinderen met dyslexie. Digitale ondersteuning is ook mogelijk via ons digitale communicatiesysteem. Bel nu voor informatie 0736449889 of 0737147162 of mail: info@taalinstappen.nl

 

Eenvoudig en snel leren lezen en schrijven op basis van de letternamen 

 

lees/werkboeken + toetsen

 

Een methode die geschikt is voor iedereen die wil leren lezen en schrijven!

Jarenlange ervaring!

Deskundige begeleiding! Eventueel digitale ondersteuning via My-TPE

Goede resultaten bij:

 • leerlingen met taalproblemen,
 • volwassenen, die na hun schooltijd toch nog graag goed willen leren lezen en schrijven,
 • hoogbegaafden,
 • migranten

Website: www.taalinstappen.nl  www.abcleermee.nl

www.willekevanheumen.nl

Via TAAL IN STAPPEN kunt u maatwerk leveren en kan iedereen werken op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.

Alle taalonderdelen worden geoefend.

Prijzen van de boeken A/ B/ C/ D/ E:

€ 8,50 euro per deel incl. BTW

Toetsen per deel € 6,–.

Toetsen bij afname van minimaal 10 stuks per deel € 2,50.

Wilt u met uw leerlingen het lezen digitaal oefenen, dan kan dat met een eigen account via TAAL IN STAPPEN / My-TPE voor € 10,– p.p. per half jaar.

Informeer nu voor uw leerlingen en start met TAAL IN STAPPEN.

info@taalinstappen.nl Telefoon: 073 6147162 of 073 6449889