foto_waar_en_wanneer

Waar?
Praktijk voor taal en rekenproblemen:
Willeke van Heumen
Eerste Morgendreef 7
5233 NC ’s-Hertogenbosch

Op school
Ook begeleid ik kinderen en volwassenen op school. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht of directie.

Telefonische begeleiding
In overleg met de leerling.

Wanneer?
De lessen  vinden eens per week of eens per 2 weken plaats.  De duur van de les is 50 minuten en voor jonge leerlingen een half uur.