Een leerling met rekenproblemen? Ik help!Wist u dat rekenproblemen meestal niet aangeboren zijn, maar hun oorsprong vinden in de taal? Rekenen is immers ook taal en wordt ook weergegeven in symbolen (1+1=2). Veelal kan het rekenen al aanzienlijk verbeterd worden, als de achterliggende taalproblemen worden aangepakt!foto_rekenen

Bij de eerste bijeenkomst start ik altijd met het afnemen van een zinnendictee en een rekentest om te onderzoeken waar de rekenproblemen vandaan komen. Vervolgens wordt een persoonlijk plan opgesteld en ga ik samen met de leerling aan de slag om de problemen op te lossen. Wekelijks nemen we de rekenproblemen onder de loep en bespreken we het huiswerk.

Per leerling wordt bekeken hoe lang de les duurt; een half uur of een klein uurtje.

Dagelijks zal ook thuis nog even gerekend moeten worden om weer snel op niveau mee te kunnen op school. Dat geldt ook voor leerlingen uit de bovenbouw die problemen hebben met de breuken, procenten, maten en gewichten etc.