Tijdens de eerste bijeenkomst zal ik aan de hand van een onvoorbereid dictee de problemen analyseren en een handelingsplan voorstellen.

U krijgt direct een helder inzicht in de taalproblematiek en kunnen we de  begeleiding starten. Wekelijks is er een begeleidingsmoment en dagelijks zal er maximaal 15 minuten besteed moeten worden aan huiswerk.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de problematiek en de tijd die men dagelijks thuis aan de oefeningen kan besteden.

De eerste resultaten zijn meestal na een week of zeven al zichtbaar!