Sinds 1998 geef ik, Willeke van Heumen, vanuit mijn praktijk les  aan mensen met taal- en rekenproblemen.

Taal heeft altijd al mijn interesse gehad en tijdens mijn werk op het vroegere Instituut voor Doven (Viataal, Sint Michielsgestel) heb ik ervaren hoe frustrerend en lastig het is, als men taalproblemen heeft.

Mijn akte voor buitengewoon onderwijs heb ik in die tijd behaald en via mijn eigen kinderen kwam ik eind jaren negentig opnieuw dyslexie tegen. Tijdens mijn zoektocht naar de oplossing voor dyslexie ontmoette ik de heer W.J. de Haan, die mijn kinderen geweldig heeft geholpen met zijn taalmethode.

Daarna volgde ik zelf de opleiding voor remedial teacher in Amsterdam en startte een eigen praktijk in 1999. Sinds 2000 leid ik zelf leerkrachten, logopedisten en andere belangstellenden op om leerlingen met taalproblemen te helpen. In 2005 is er een vereniging opgericht voor remedial teachers die allen werken op basis van het ABC. Hier heb ik me direct bij aangesloten. Voor meer informatie over deze vereniging en informatie over de gehanteerde werkwijze verwijs ik graag naar www.abctaal.nl

Ik zie zeker kans mensen met taalproblemen te helpen en sta ik heel positief tegenover hen. Ook heb ik ervaren dat de oplossing voor de meeste taalproblemen niet moeilijk is.

Vanuit een rustige omgeving en op een specifieke werkwijze geef ik de leerlingen les, individueel of in een kleine groep.

Soms vraagt men mij aan welke leeftijdsgroep ik het liefste les geef.

De leeftijd is niet van belang voor mijn hulp, maar als ik merk dat een kind, een volwassene of  een allochtoon worstelt met taal of rekenen, voel ik dat ik hen wil helpen. Dan word ik enthousiast en ga ik op gedreven wijze aan de slag en lever altijd MAATWERK.